CV-ul directorului

Voinu Natalia

Data nașterii : 15 mai 1976

Cetățenia: Republica Moldova

Studii:

 • 2016-2018 – Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”,
  masterat, Specialitatea: Management educațional, MP nr. 000004125;
 • 2012- 2013 – Universitatea pedagogică de Stat „Ion Creangă”
  Diplomă de calificare profesională suplimentară la studiile superioare,
  Facultatea, Psihopedagogie specială”, seria ACS Nr. 002086
 • 1997-2001 – Universitatea Tehnică a Moldovei Facultatea ,,Tehnologia Industriei Ușoare”, specialitatea „Modelarea și tehnologia  confecțiilor    din țesături”,
  seria AL Nr. 0039847;
 • 1992 -1997 – Colegiul Tehnologic Chișinău, specialitatea „Modelarea și tehnologia confecțiilor din țesături”, seria AC nr.014966

Experiență profesională:

 • 2016 – prezent Directorul școlii auxiliare nr.7, Chișinău;
 • 2015 – 2016 Director adjunct pentru educație, Școala auxiliară nr.7, or. Chișinău,
 • 1997 – 2015 – profesor educație tehnologică, Școala auxiliară nr.7, Chișinău;

Dezvoltarea profesională:

 • Coordonatorul proiectul de parteneriat educațional internațional „Creativitate si inovație în educația incluzivă”, Bacău 2017
 • Coordonatorul proiectului internațional – interjudețean de artă și spiritualitate creștină „Sărbătoarea învierii – spiritualitate și tradiții prin ochi de copil”, Gura Humorului, 2018
 • Formare continuă la specialitatea „Managementul educațional” Institutul  de Formare             Continuă, 2018,  CRP nr. 000060154
 • Formare  profesională continuă intern „Evaluarea psihologică a copilului cu  CES”, CP   România, 2018, CP România. Nr. 840
 • Stagiu de formare „Promovarea sănătății adolescenților” – 6 module Centrul National de Resurse, 2018, 2NEOVITA, SPT, MECC
 • Grad didactic doi, ordinul Ministrului Educației nr.968 din 04.08.2015. 

Stagii internaționale:

 • 2017 – Cursul de formare „Terapia Apraxiei prin metoda VML (Învățarea Verbală Motorie) România Piatra Neamț, Cod: 001TC017, Seria: AA00731, APPR
 • 2017 –  Cursul de pregătire internațională „Stagii de formare profesională pentru cadrele didactice care lucrează cu elevii cu CES și în situații de risc” România CSEI nr.1 Bacău, FDSS nr.425

Proiecte:

 • 2017 – Proiectul de parteneriat educațional internațional „Creativitate si inovație în educația  incluzivă”, Bacău
 • 2018 – Proiectului internațional – interjudețean de artă și spiritualitate creștină „Sărbătoarea      învierii – spiritualitate și tradiții prin ochi de copil”, Gura Humorului, 2018

Activități și funcții complementare

 • Participant la Forumul Educațional National – Ediția a II-a cu tema: Educația Incluzivă – Educație egală pentru fiecare Asociația Metodiștilor în Elaborarea Training-urilor Aplicate. MERM, META, 2017

Atitudini și competențe

 • Competențe dobândite prin formări, prin activitatea pedagogică, manager, formator prin parteneriatele cu ONG-uri, cu mass-media, părinții copiilor, etc.;
 • Competență profesională: cunoștințe și deprinderi pentru executarea anumitor funcții, prognozare, monitorizare, evaluare, dezvoltarea parteneriatelor;
 • Competență juridică: aplicarea legii;
 • Competență managerială, psihopedagogică și sociologică: de a îndruma, de a orienta, de mediere și rezolvare a conflictelor, de a revizui și corecta greșelile;
 • Competență decizională: puterea de acționa în situații de incertitudine, puterea de a lua decizii;
 • Competență culturală: de a lărgi orizontul de cultură și cunoaștere;
 • Competențe lingvistice: româna (maternă); rusa (excelent);franceză satisfăcător);
 • Competențe tehnice: PC MS Word, Excel, Power Point, Internet;