Colaborări

  • Misiunea Fără Frontieră (MFF)
  • Centrul Tinerilor Naturaliști (mun. Chișinău)
  • Centrul școlar de Educație Incluzivă nr.1 (Bacău)
  • Centrul școlar de Educație Incluzivă Brăila
  • Centrul școlar de Educație Incluzivă Brădeț
  • Școala Gimnazială Specială ,,Maria Montessori”
  • Universitatea Pedagogică de Stat ,,Ion Creangă”