În atenția comunității educaționale și civile

🚨📢Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău este dedicată asigurării unui mediu securizat în instituțiile de învățământ. În acest sens, vă informăm că în perioada lunilor aprilie – mai, Direcția situații excepționale municipiul Chișinău organizează și desfășură exerciții de evacuare a elevilor, cadrelor didactice și angajaților auxiliari din instituțiile de învățământ general.
🔥Scopul principal al acestor exerciții este de a pregăti personalul și elevii pentru situații de urgență, inclusiv incendii sau alte pericole. În timpul acestor exerciții, sunt evaluate și căile de acces pentru autospecialele de intervenție la incendiu și ieșirilor de evacuare din clădiri.
🛑Factorii de decizie și angajații instituțiilor de învățământ sunt instruiți privind modul de acționare în cazul procedurii situațiilor de urgență, asigurând astfel o reacție rapidă și eficientă în caz de necesitate.
👨🏫Ne angajăm să asigurăm un mediu sigur și protejat pentru toți cei implicați în procesul educațional, iar aceste exerciții sunt parte integrantă a eforturilor noastre continue în acest sens.
📋Contăm pe participarea activă și cooperarea tuturor celor implicați pentru buna desfășurare a acestor exerciții și pentru consolidarea măsurilor de siguranță în instituțiile de învățământ.
👍 Suntem hotărâți să ne asigurăm că fiecare instituție de învățământ din municipiul Chișinău oferă un mediu sigur și securizat pentru educație și dezvoltare.